KOMPEtENSOMRÅDEN


Särskilda kompetensområden

ARVSRÄTT

AVTALSRÄTT

BOSTADSJURIDIK

DATASKYDD

E-SPORT OCH IDROTT

FÖRVALTNINGS-RÄTT

KONSUMENT-

RÄTT

STARTUPS

STIFTELSE-JURIDIK

TVISTELÖSNING

 
 

Övriga kompetensområden

ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK

ARBETSRÄTT

ASSOCIATIONS-RÄTT

ENTREPRENAD-RÄTT

FÖRSÄKRINGS-RÄTT

KOMMERSIELL FÖRVALTNINGS-RÄTT

OBESTÅNDSRÄTT

OFFENTLIG UPPHANDLING

PLAN- OCH BYGGRÄTT


Uppdrag som vi åtar oss

INTYGSGIVARE FÖR BRF

ÖVRIGA UPPDRAG