ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK


allmän affärsjuridik.jpg

Att definiera begreppet ”allmän affärsjuridik” är inte alldeles enkelt av den enkla anledningen att begreppet är så pass brett, och omfattar så pass många olika former av affärsjuridiska frågor. Ett sätt att försöka förklara den allmänna affärsjuridiken är att definiera den som all affärsjuridik som inte kan hänföras till ett specifikt juridiskt område. Rör det sig alltså inte om t.ex. en tvist eller en konkurs, utan t.ex. rådgivning inför deltagandet på en bolagsstämma, kan frågan sägas vara av allmän affärsjuridisk natur.

När juridisk rådgivning ges är det inte ovanligt att ett ärende börjar som en allmän affärsjuridisk fråga, för att sedan med tiden kunna placeras i en specifik juridisk kategori. Oavsett vilket är vår målsättning att våra klienter alltid ska kunna känna sig bekväma att komma till oss med juridiska frågor, stora som små, och utnyttja vår breda kompetens på området. Vad frågan sedan utmynnar i får tiden utvisa, och vi står givetvis bakom dig även då.

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh