ARVSRÄTT


arvsrätt.jpg

Att förlora en anhörig kan vara en av de mest upprivande stunderna i livet. Därtill kommer dessvärre även juridiska frågor som måste hanteras. Några av de mest vanliga är:

  • upprättande av bouppteckning

  • tolkning av eventuella testamenten (vi bistår naturligtvis även med upprättanden av testamenten och åtar oss även uppdrag som testamentsexekutor)

  • arvskifte

Vi har stor erfarenhet inom det arvsrättsliga området, och vill erbjuda våra klienter vår hjälp av främst två skäl. Dels för att minska den emotionella börda som faller på anhöriga i samband med ett dödsfall, dels för att säkerställa att kvarlåtenskapen efter den avlidne fördelas på ett korrekt sätt. Tveka inte att höra av dig till oss.

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh