BOSTADSJURIDIK


bostadsjuridik.jpg

Med begreppet ”bostadsjuridik” avser vi samtliga rättsliga frågor som rör den enskildes bostad (men det kan även innefatta t.ex. frågor rörande ett bolags lokaler). De främsta typerna av bostadsjuridik och bostadsförhållanden är:

  • fastighetsrätt (frågor om t.ex. tillträde till fastigheten och fel i fastigheten)

  • bostadsrätt (frågor om t.ex. klander av stämmobeslut, nedsättning av avgift, årsstämma och bostadsrättsinnehavares rättigheter och skyldigheter)

  • samfälligheter (frågor om t.ex. förvaltningen av samfälligheten)

  • hyresrätt (frågor om t.ex. hyrans storlek, återbetalning av hyra och såväl hyresvärdens som hyresgästens rättigheter och skyldigheter)

Det rättsförhållande som skapas av att köpa och äga en bostad, eller att hyra en bostad, är ett av de viktigaste rättsförhållandena vi har här i livet. Oavsett vilken av ovan nämnda områden just din fråga rör har vi erfarenheten och kompetensen att bistå dig på bästa sätt. Därutöver företräder vi naturligtvis även bostadsrättsföreningar eller hyresvärdar m.m., som är i behov av att tillvarata sina rättigheter gentemot en nyttjanderättshavare.

Det kan till sist tilläggas att byrån även åtar sig uppdrag som särskild granskningsman och intygsgivare för bostadsrättsföreningar och som syssloman i samfälligheter. Med särskild granskningsman avses en oberoende part med uppgift att t.ex. granska hur en förenings styrelse hanterat en viss fråga. Byrån har ett samarbetsavtal med Villaägarnas Riksförbund som gynnar dess medlemmar, läs mer här.

Huvudsaklig kontaktperson: Johan Stanler