Arbetsrätt


arbetsrätt.jpg

Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden:

  • frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och

  • frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt)

Appeal Advokatbyrå har kompetens inom båda ovanstående huvudområden och kan hjälpa arbetstagare eller arbetsgivare när det uppstår frågor om t.ex.:

  • uppsägning

  • avskedande

  • lönefordran

  • skadestånd

  • övriga tvister med anledning av ett anställningsförhållande

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh