ENTREPRENADRÄTT


entreprenadrätt.jpg

Appeal Advokatbyrå företräder beställare och entreprenörer i entreprenadrättsliga frågor, både i kommersiell entreprenad och i konsumentförhållanden. Vi kan bl.a. bistå i frågor rörande:

  • hantering och tolkning av standardavtal såsom AB 04 och ABT 06

  • fel- och skadeståndsansvar samt viten

  • ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA)

  • tvistelösning vid allmän domstol eller inför skiljenämnd

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh