OBESTÅNDSRÄTT


obeståndsrätt.jpg

Med begreppet ”obestånd” menas en oförmåga att betala skulder i takt med att de förfaller. Såväl privatpersoner som företag kan hamna på obestånd. En obeståndssituation aktualiserar en rad olika, och för de aktuella aktörerna, avgörande juridiska frågor. Några av dessa frågor kan vara:

  • Är obeståndssituationen så pass allvarlig att det kan bli tal om en konkurs?

  • Hur kan en konkurs undvikas, och vad är alternativen?

  • Om konkursen är oundviklig, hur ska den hanteras?

Vad som sagts ovan tar sikte på den som riskerar konkurs. Avgörande frågor kan emellertid uppstå även för den som har en fordran mot en konkursmässig part. Hur ska denna kunna ta tillvara sin rätt i sådana situationer?

Appeal Advokatbyrå har erfarenhet av att hjälpa aktörer på samtliga sidor av det obeståndsrättsliga spektrumet. Byrån åtar sig även uppdrag som likvidator i likvidationer (som ibland kan sägas utgöra ett första steg mot en konkurs).

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh