OM AdvokatKOSTNADER


om advokatkostnader.jpg

Olika möjligheter till finansiering

Beroende på vilken typ av process som är aktuell finns det olika möjligheter för dig att finansiera oss som ditt juridiska ombud som då bistår dig och tillvaratar dina rättigheter. Nedan finns information om dessa möjligheter. Du kan också läsa mer på Advokatsamfundets hemsida.


Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, bostadsrätts-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom ofta i helförsäkringar av båt samt i hel- och halvförsäkringar av bil. Rättsskydd kan även ingå i företagsförsäkringar.

I många fall som rör en tvist har man möjlighet att utnyttja rättsskyddet i sin försäkring för att betala en del av kostnaderna för en advokat. Villkoren för rättsskydd varierar mellan olika försäkringsbolag, varför det är viktigt att undersöka villkoren för just din försäkring. Ofta finns det villkor i rättsskyddet om s.k. självrisk som innebär att även om försäkringen kan utnyttjas så får försäkringstagaren ändå stå för en viss del av kostnaderna, t.ex. 20 procent. Det brukar även finns villkor om högsta möjliga ersättning för kostnader, t.ex. 200 000 kr.

Ett överklagat myndighetsbeslut om t.ex. ett tillstånd eller en JO-anmälan eller JK-anmälan, faller utanför begreppet ”tvist”, och är mer av förvaltningsrättslig karaktär. I dessa fall utgår därför inte rättsskydd. Rättsskydd utgår i regel inte heller i detaljplane- eller bygglovsmål och ärenden.

I samband med att ett uppdrag inleds hos oss upplyser vi våra klienter om möjligheten att använda rättsskyddet i en försäkring, och hjälper gärna till att ansöka om detsamma hos klientens försäkringsbolag.


Rättshjälp

Om man hamnar i en tvist och behöver anlita en advokat ska man i första hand utnyttja rättsskyddet i sin försäkring. Om man inte har möjlighet att ha en sådan försäkring kan man i vissa fall vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälpen, statens ersättning för att anlita juridiskt ombud vid en tvist, är begränsad till vissa situationer och omfattar i första hand personer med något lägre inkomster.

I samband med att ett uppdrag inleds hos oss bistår vi dig med att utreda möjligheten till rättshjälp, och ansöker om densamma hos Rättshjälpsmyndigheten om förutsättningarna finns för det.


Egna medel

I de fall du inte beviljas rättsskydd eller rättshjälp kan du själv betala för dina advokatkostnader. Om du av en domstol anses vara vinnare av en tvist har du som huvudregel rätt att bli ersatt av motparten för de rättegångskostnader du haft i tvisten.

Vid ett inledande möte går vi igenom din situation, gällande lagstiftning, vår arvodesmodell och vilka handlingsalternativ du har. Du kan därefter bilda dig en uppfattning om hur du kan finansiera och driva ditt ärende på bästa sätt.


Betalningsalternativ

Som huvudregel betalar du för vårt arbete i efterskott. När vi utfört vårt arbete kommer vi att fakturera dig. Du kan, utöver att betala fakturan via bankgiro på traditionellt sätt, också välja att betala fakturan antingen via PayPal eller med kort via Betalo eller Billhop. Privatpersoner kan även betala via Swish. Var noga med att ange antingen ditt namn eller fakturanummer som betalningsreferens så att vi kan se vem som har betalat fakturan.

PayPal:

För betalning via PayPal klickar du här och följer anvisningarna.

Kortbetalning via Betalo eller Billhop:

För betalning med kort via Betalo klickar du här och följer instruktionerna. För betalning med kort via Billhop klickar du här och följer instruktionerna.

Swish:

För betalning via Swish kan du använda din mobil och scanna QR-koden nedan i Swish-appen så dyker Appeal Advokatbyrå upp automatiskt som betalningsmottagare. Vill du hellre lägga in betalningen manuellt betalar du till nummer 123-334 94 20.


Möjlighet till delbetalning

Vi kan i vissa särskilda fall erbjuda dig möjligheten att delbetala din faktura. Om du vill delbetala din faktura ska du höra av dig till oss. Du får då ta del av villkor etc. för delbetalning.


Konsumenttvistnämnden

Vi vill informera dig om Konsumenttvistnämnden som drivs av Advokatsamfundet. Dit kan du vända dig om du är missnöjd med den juridiska tjänst som en advokat eller byrå har levererat. Du kan besöka nämnden genom att klicka här. På sidan hittar du information om hur du går till väga och vad som gäller vid en anmälan.

Kontaktuppgifter:
Konsumenttvistnämnden
Box 2732
102 54 Stockholm