STARTUPS


startups.jpg

Nya företag med snabb tillväxt benämns ofta som startups. Det finns ingen tydlig definition på vad ett startup-företag är, men en viktig sak som förenar dem är att de har potential att växa snabbt och mycket. De bygger ofta på en teknisk innovation eller uppfinning som upplevs som lovande. Startups drivs ofta av människor som verkligen tror på idén och är villiga att ta stora ekonomiska risker.

Nystartade företag har ofta omfattande behov av juridisk rådgivning. Det kan handla om allt från bolagsbildning och avtalstolkning till kapitalanskaffning och försäljning. Det kan även avse t.ex. skydd av den eventuella tekniska innovation som företaget tagit fram, strategiska överväganden gällande bolagsstruktur men även mer generell rådgivning om hur bolaget ska navigera i den juridiska terrängen. Oavsett vad det gäller har Appeal Advokatbyrå den juridiska kompetensen och den tekniska förståelsen för att hjälpa din startup vidare.

Huvudsaklig kontaktperson: Johan Stanler