KONSUMENTRÄTT


konsumenträtt.jpg

Konsumenträtt är en sammanfattande benämning på det rättsområde som avser förhållandet mellan näringsidkare och personer som huvudsakligen för enskilt ändamål (konsumenter) avtalar med näringsidkare om köp av produkter eller beställning av tjänster. Det finns flera olika lagar inom området, t.ex,:

  • Avtalsvillkorslagen

Det är förbjudet att använda avtalsvillkor som ensidigt gynnar säljaren på konsumentens bekostnad. Det kan till exempel gälla oskäliga villkor i köpe- och uthyrningskontrakt, eller i garantier och beställningssedlar.

  • Distans- och hemförsäljningslagen

Gäller när privatpersoner handlar via postorder, Internet, telefon eller vid andra distansköp. Även hemförsäljning ingår i denna lag, som bland annat reglerar vad säljaren ska informera om, hur kunden kan ångra köpet och hur lång tid han/hon har på sig.

  • E-handelslagen

Gäller handel via Internet och gäller både för näringsidkare och konsumenter. Lagen innehåller bland annat krav på att konsumenten ska få tillgång till avtalsvillkoren samt få information om de tekniska steg som måste vidtas för att ingå avtal.

  • Konsumentköplagen

Gäller när en privatperson köper en vara av en näringsidkare, exempelvis i en affär. I lagen finns bland annat konsumentens rättigheter när det är fel på varan och när leveransen blir försenad.

  • Konsumentkreditlagen

Ska garantera att konsumenten får veta vad det i praktiken kostar att handla på kredit, vid exempelvis banklån, avbetalningsköp eller kontokrediter. Olika former av krediter ska kunna jämföras med varandra - och med kontant betalning.

  • Konsumenttjänstlagen

Gäller när en privatperson låter en näringsidkare utföra ett arbete på något som han eller hon äger. Lagen är konsumentens skydd vid till exempel reparationer, som snickeri och målning i ditt hem, och vid förvaring, exempelvis om pälsen som lämnats in över sommaren blir stulen.

  • Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter

Lag om finansiell rådgivning till konsumenter reglerar hur företag ska göra när de ger dig råd om hur du ska placera dina pengar. Bland annat måste rådgivaren ha tillräcklig kompetens och alla råd du får ska dokumenteras.

  • Paketreselagen

Enligt lagen ansvarar researrangören för att informationen i kataloger och broschyrer är tydlig och begriplig. Det ska finnas information om pris, resmål, transporter, inkvartering, måltider, resplan, betalningsvillkor med mera.

  • Resegarantilagen

Gäller paketresor eller transporter som sker tillsammans med paketresor. Lagen är till för att ge dig ett minimiskydd om din resa av någon anledning inte blir av, till exempel om reseföretaget har försatts i konkurs.

Appeal Advokatbyrå har omfattande kompetens gällande konsumenttvister och företräder regelbundet klienter (både konsumenter och näringsidkare) i domstolar eller i nämnder för alternativ tvistelösning, t.ex. Allmänna reklamationsnämnden och Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd.

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh