AVTALSRÄTT


avtalsrätt.jpg

Det går att på goda grunder hävda att avtalsrätten är hela juridikens stöttepelare. I stort sätt alla juridiska frågor kan, på ett eller annat sätt, kopplas till ett avtal av någon form. Appeal Advokatbyrå har stor erfarenhet och kompetens inom det avtalsrättsliga området. Framförallt kan vi bistå med upprättandet av en mängd olika avtal, men även vara behjälpliga med att tolka redan befintliga avtal. Nedan följer ett axplock av de avtal som Appeal Advokatbyrå kan bistå med att upprätta, eller tolka (notera att listan inte har för avsikt att vara uttömmande).

 • aktieägaravtal 

 • anställningsavtal och uppsägningshandlingar

 • bodelningsavtal (äktenskap eller samboskap)

 • entreprenadavtal – totalentreprenad enligt ABT06

 • entreprenadavtal – utförandeentreprenad enligt AB04  

 • framtidsfullmakt

 • franchiseavtal

 • fullmakt

 • företagsöverlåtelse (aktieöverlåtelse eller inkråmsöverlåtelse)

 • gåvobrev (t.ex. bostadsrätt eller fastighet)

 • hyres- eller leasingavtal

 • investeringsavtal

 • konsultavtal

 • konvertibler

 • kompanjonsavtal

 • köpeavtal (t.ex. fastighet, bostadsrätt, bil eller båt)

 • letter of intent

 • nyemission

 • optionsavtal (kvalificerade personaloptioner och teckningsoptioner)

 • personuppgiftsbiträdesavtal

 • regressavtal

 • samarbetsavtal

 • samboavtal

 • samäganderättsavtal

 • sekretessavtal

 • skuldebrev

 • uppdragsavtal

 • äktenskapsförord

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh