KOMMERSIELL FÖRVALTNINGSRÄTT


kommersiell förvaltningsrätt.jpg

Den kommersiella förvaltningsrätten kommer främst till uttryck i olika specialförfattningar och är en särskild del av förvaltningsrätten som främst riktar sig till de kommersiella aktörerna (juridiska personer) i deras kontakter med olika förvaltningsmyndigheter. De rättstillämpande myndigheterna är t.ex. Konkurrensverket, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna, Kemikalieinspektionen, Datainspektionen, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen, Konsumentverket, Energimyndigheten och Finansinspektionen men även t.ex. kommunstyrelser och kommunala nämnder som t.ex. socialnämnden.

Det finns inga särskilda förvaltningsrättsliga regler för företag, men företags relation till myndigheter är ofta mer komplex än privatpersoners och en myndighets tillstånd i en viss fråga kan vara helt avgörande för ett företags möjlighet att bedriva affärsverksamhet (t.ex. serveringstillstånd). Appeal Advokatbyrå har erfarenhet av att hantera många olika typer av frågor med de myndigheter som du som klient är beroende av, oavsett om myndigheten är t.ex. tillsynsmyndighet, bidragsgivare eller meddelare av tillstånd och föreskrifter.

Huvudsaklig kontaktperson: Johan Stanler