ÖVRIGA UPPDRAG


övriga uppdrag.jpg

Utöver uppdrag som intygsgivare för bostadsrättsföreningar åtar sig Appeal Advokatbyrå uppdrag som:

  • likvidator (läs mer genom att klicka här)

  • särskild granskare av aktiebolag, ekonomiska föreningar eller bostadsrättsföreningar (läs mer genom att klicka här, här eller här)

  • testamentsexekutor

  • syssloman i samfälligheter (läs mer genom att klicka här)

  • god man enligt samäganderättslagen (läs mer genom att klicka här)

  • god man för stiftelser (läs mer genom att klicka här)

  • styrelseuppdrag i aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar

  • styrelseuppdrag i stiftelser och pensionsstiftelser, både enligt förordnanden från Länsstyrelsen och vid förfrågningar av stiftelserna själva (läs mer genom att klicka här)

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh