MARCUS WÅRDH


Bakgrund

Marcus har mångårig erfarenhet av att lämna affärsjuridisk rådgivning. Han har representerat såväl mindre som större klienter, och han har hanterat såväl mindre som mer komplexa juridiska frågor. Marcus har synnerligen bred erfarenhet inom området tvistelösning och han anlitas frekvent av klienter för att föra deras talan i domstol. Han har hanterat tvister inom många olika rättsområden, däribland associationsrätt, fastighets- och entreprenadfrågor, obeståndsrätt och offentlig upphandling samt rena avtalsrättsliga frågor. Marcus har därutöver erfarenhet av att hantera arvsrättsliga frågor, såsom upprättande av testamente och rådgivning vid samtliga moment i samband med bouppteckningar. Avslutningsvis har även åtagit sig uppdrag som testamentsexekutor, likvidator, offentlig försvarare och förordnats till ledamot i stiftelser samt till syssloman i samfälligheter.

Arbetslivserfarenhet

- Advokat / ägare / medgrundare, Appeal Advokatbyrå, 2019-
- Advokat, KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, 2016-2019
- Biträdande jurist, KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, 2014-2016
- Notarie, Södertörns tingsrätt, 2012-2014

Utbildning

- Ek. kand. företagsekonomi, Stockholms universitet, 2012
- Högskoleexamen engelska, Stockholms universitet, 2012
- Jur. kand., Uppsala universitet, 2011

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2016-

Övrigt

Marcus är av Boverket certifierad intygsgivare för bostadsrättsföreningar.

Kuriosa

Marcus uttalar sig i egenskap av ombud i Sydsvenskans och Skånska Dagbladets artiklar om en av Kronofogdens största insatser någonsin gällande kvarstad.

Kontaktuppgifter

E-post: marcus.wardh@appealadvokat.se
Telefon: +46 (0)73 981 97 68
LinkedIn: Marcus Wårdh