STIFTELSEJURIDIK


stiftelsejuridik.jpg

En stiftelse är en juridisk person med självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt syfte. Den bildas genom att stiftaren i ett gåvobrev, testamente, styrelseprotokoll eller liknande förordnar om hur viss egendom ska användas. S.k. insamlingsstiftelser samlar in pengar efter ett upprop av stiftaren. En pensionsstiftelse är en stiftelse bildad av ett företag i syfte att trygga löften om pension till anställda. En styrelse eller förvaltare har ansvaret för att ta hand om stiftelsens egendom.

Appeal Advokatbyrå är en av relativt få advokatbyråer med kompetens inom stiftelsejuridik. Vi kan exempelvis bidra med rådgivning vid:

  • bildande och registrering av nya stiftelser, t.ex. insamlingsstiftelser, pensionsstiftelser och avkastningsstiftelser

  • permutationer, dvs. ändring av ändamålet för redan bildade stiftelser

  • ansökningar om olika typer av tillstånd enligt stiftelselagen och tryggandelagen

  • löpande förvaltning av stiftelser

Byrån åtar sig även uppdrag som oberoende styrelseordförande i pensionsstiftelser.

Huvudsaklig kontaktperson: Johan Stanler