JOHAN STANLER


Bakgrund

Johan har erfarenhet av många olika rättsområden inom förvaltningsrätten efter att han fullgjort notarietjänstgöring på förvaltningsdomstol och sedan arbetat på Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen. På Länsstyrelsen arbetade Johan främst med stiftelsejuridik varför han har särskilt god kunskap inom det området. Med anledning av hans IT-intresse var han även involverad i IT-arbetet på myndigheten och han har bl.a. erfarenhet av arbete med styrmodellen pm3. Efter att ha arbetat på Finansinspektionen, och tidigare avklarat licensieringstestet för värdepappersmarknaden (SwedSec), har Johan övergripande kunskap om regelverken inom finans- och värdepappersmarknaden, särskilt fondmarknaden. Johan har även stor erfarenhet, såväl juridisk som praktisk, inom området bostadsjuridik, bl.a. efter att under flera år ha varit såväl styrelseledamot som revisor i ett flertal olika bostadsrättsföreningar. Han är även medgrundare till ett framgångsrikt aktiebolag grundat år 2000 och han har stort intresse för egenföretagande och s.k. startups. Avslutningsvis har Johan gedigen kunskap inom plan- och byggrätt och därtill anknytande rättsområden.

Arbetslivserfarenhet

- Biträdande jurist / medgrundare, Appeal Advokatbyrå, 2019-
- Jurist, Finansinspektionen, 2018-2019
- Jurist, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015-2018
- Notarie, Förvaltningsrätten i Härnösand, 2013-2015
- Thesis Trainee, Hamilton Advokatbyrå, 2012-2012

Utbildning

- Fil. kand. företagsekonomi, Stockholms universitet, 2013
- Högskoleexamen ekonomisk historia & statsvetenskap, Stockholms universitet, 2012
- Juristexamen, Uppsala universitet, 2012

Övrigt

Johan är av Boverket certifierad intygsgivare för bostadsrättsföreningar.

Kuriosa

Johans gammelmorfar har gett upphov till två avgöranden i Högsta domstolen, NJA 1922 s 519 och NJA 1924 A 348.

Kontaktuppgifter

E-post: johan.stanler@appealadvokat.se
Telefon: +46 (0)76 777 77 87
LinkedIn: Johan Stanler