IntygsgivarE FÖR BRF


intygsgivare.jpg

Varje bostadsrättsförening (BRF) ska ha en ekonomisk plan, som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är föreningens styrelse som ska ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket. En förening som inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan får inte upplåta bostadsrätter, varken vid nybygge eller vid ombildning.

Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån.

När en bostadsrättsköpare tecknar ett förhandsavtal för en lägenhet eller hus som håller på att produceras, ska han eller hon få ta del av en intygad kostnadskalkyl. Uppgifterna i en kostnadskalkyl är mer preliminära än i en ekonomisk plan, eftersom en kostnadskalkyl upprättas i ett tidigt skede av bostadsprojektet.

Den ekonomiska planen eller kostnadskalkylen ska granskas av två intygsgivare. Endast den som har fått behörighet att utfärda intyg får vara intygsgivare och det är Boverket som meddelar sådan behörighet. Det är endast styrelsen i en förening som utser/väljer intygsgivare.

Appeal Advokatbyrå har två, av Boverket godkända, intygsgivare och samarbetar ibland även med andra godkända intygsgivare. Vi bistår gärna din förening med intygsgivning av er ekonomiska plan eller kostnadskalkyl.

Huvudsaklig kontaktperson: Johan Stanler