DATASKYDD


dataskydd.jpg

En grundläggande svensk rättsprincip är att varje enskild ska ha ett skydd mot att dennes personuppgifter missbrukas. Med begreppet personuppgift menas vidare varje uppgift som kan leda till att en enskild person kan identifieras. När en enskild lämnar ut t.ex. namn eller adress till en myndighet eller ett företag har mottagaren ett ansvar för att uppgifterna hanteras på ett sätt som bevarar den enskildes integritet (”personuppgiftsansvar”).

Såsom knappast kan ha undgått någon har det skett en upptrappning av personskyddet genom att Dataskyddsförordningen (”GDPR”) trätt ikraft. Även om grundprincipen (att bevara den personliga integriteten) är densamma som tidigare har skyddet för enskilda stärkts, och ansvaret för de som behandlar personuppgifter skärpts i motsvarande mån. Ett åsidosättande av detta ansvar kan få stora konsekvenser för den ”personuppgiftsansvarige”. Appeal Advokatbyrå har den nödvändiga expertisen för att vägleda just ditt företag genom den nya värld av personuppgiftsskydd som GDPR skapat. Vi kan även, både inledningsvis och löpande, utbilda ditt företags ledningsgrupp och personal i dataskyddsfrågor. 

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh