AKTUELLA Händelser


2019-09-27

Den 25 september 2019 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) att den beviljar prövningstillstånd i två olika mål där Appeal Advokatbyrå genom Marcus Wårdh och Johan Stanler företräder en av klagandena som begärt prövningstillstånd (MÖD:s mål nr P 6328-19 samt P 6381-19). Målen gäller överklagande av bygglov respektive startbesked som beviljats av kommunen på en fastighet i Stockholm. Appeal Advokatbyrå ser fram emot att medverka i två avgöranden som kan bli vägledande för rättstillämpningen. Läs mer om plan- och byggrätt här.

2019-09-12

Appeal Advokatbyrå har skrivit en artikel om juridiska frågor för professionella e-sportare. Läs den här.